Groove Graphics logo

Privacy policy

Privacy Policy
Dit is de website van Groove Graphics

Ons bedrijfsadres is Zuiderzeelaan 117 1382 JV WEESP

Ons postadres is Zuiderzeelaan 117 1382 JV WEESP

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 68766947

Ons B.T.W.-nummer is NL 8146.04.328.B.01

Groove Graphics respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacy beleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Groove Graphics draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Groove Graphics gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
1. Om u te informeren over de ontwikkeling van Groove Graphics en over speciale (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een email te sturen naar info@groovegraphics.nl.

2. U te kunnen verzoeken uw ervaringen met Groove Graphics te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn;

Groove Graphics verkoopt uw gegevens niet.
Groove Graphics zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het evalueren van de activiteiten/diensten van Groove Graphics, of het optimaliseren van haar internetadvertenties op andere websites. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzagerecht en correctie
Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, via e-mail (info@groovegraphics.nl) of per brief (Groove Graphics, Zuiderzeelaan 117, 1382 JV, Weesp).
We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. Zo kunt u ook met ons contact opnemen op één van de manieren opgesomd onderaan deze pagina, indien u meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.

Opslaan van gegevens
Wij maken geen gebruik van het opslaan van uw IP nummer wanneer u terugkomt op onze website.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Advertenties
De site van Groove Graphics kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Groove Graphics geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
  • Per email: info@groovegraphics.nl
  • Per telefoon: 0294-255948
  • Per brief op dit adres: Zuiderzeelaan 117, 1382 JV, Weesp


Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van Groove Graphics toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
Groove Graphics | Zuiderzeelaan 117 | 1382 JV Weesp | 0294 255 948 | info@groovegraphics.nl | Disclaimer | Privacy policy | Leveringsvoorwaarden | ©